Hem

Korken

Korken är en liten förskola som ligger i en vacker gammal kapsylfabrik mitt på Södermalm.


Korken drivs som föräldrakooperativ och är en del av arbetskollektivet Kapsylen, där 70 kulturarbetare arbetar med egna och gemensamma projekt.

Du kan läsa mer om Kapsylen på www. kapsylen.se


På Korken går en liten åldersblandad barngrupp med 12–15 barn, vilket innebär att varje barn får mycket uppmärksamhet och tid. Personalen anpassar den pedagogiska verksamheten efter den aktuella barngruppens behov och intressen och föräldrarna finns med som en naturlig del i vardagen.


Korken har fyra anställda inklusive förskolechef. Det genererar en hög vuxentäthet och skapar en stor gemenskap mellan barn och vuxna. Det är personalen som är pedagogiskt ansvarig för verksamheten medan föräldrarna arbetar i köket och städar varje dag.


Verksamheten inspireras av de kommunala förskolorna i den italienska staden Reggio Emilia. Deras pedagogiska filosofi betonar en demokratisk värdegrund. Pedagogernas roll I verksamheten är att vara inlyssnade och medforskande. Vi jobbar med många olika uttryckssätt som skapande, dans och drama. Arbetet bedrivs i projektform och i smågrupper.


All mat som lagas på Korken är 100% ekologisk och vegetarisk.