Om Korken

Om Korken

Lokalen


Korkens lokaler, i en tegelbyggnad från sekelskiftet, är små men mysiga. Utrymmena består av ett mindre och ett större lekrum med tillhörande ateljé, en liten scen och ett öppet kök i mitten. Gården nedanför fungerar som Korkens hjärta. Här leker barnen året om i klätterställningen, rutschkanan, sandlådan och i vår egenhändigt byggda glasskiosk. På vår och sommar är vattenlek och cyklar populära, och då äter barnen ofta mellis ute.


Aktiviteter


Så gott som varje vecka går barnen på utflykter till närliggande parker och då och då görs även längre utflykter då barnen tex går på museum eller teater. För femåringarna finns det möjlighet att vara med i femårsklubben som arrangeras i samarbete med andra föräldrakooperativ på Södermalm.


Föräldrarnas roll/ansvar


Vi föräldrar fungerar som huvudman för Korken och tar hand om det organisatoriska; vi lagar mat, städar, betalar räkningar, lagar sådant som går sönder och tar hand om andra praktiska sysslor. Samtidigt får vi tillfälle att lära känna våra barns kompisar och barnen får i sin tur lära känna andra vuxna utöver de egna föräldrarna  och personalen. Alla föräldrar satsar mycket tid och engagemang i Korken, det är viktigt för att verksamheten ska fungera, och det blir roligare ju mer vi hjälps åt.


Vi eftersträvar en jämlik arbetsfördelning där både mammor och pappor tar lika stort ansvar. Det innebär att barnen möter en större andel män på Korken än på många andra förskolor. För närvarande har vi dessutom en hög andel män i vår personalgruppen, vilket vi är väldigt glada över.


Var och en av oss föräldrar arbetar ca en vecka heltid var per termin (kan variera utifrån barngruppens storlek).

Utöver detta deltar vi i möten, vissa städ/arbetshelger och ordnar gemensamma utflykter och matlag. Alla är dessutom med i en arbetsgrupp, t.ex. ekonomi, fixgruppen, köksgruppen osv, som ansvarar för att helheten fungerar.En förälder är vår styrelserepresentant i Kapsylen. En gång per år ordnar hela arbetskollektivet Kapsylen en stor husfest där Korken-föräldrarna deltar, oftast med en kak- och champagnebar.


En förskoleplats på Korken innebär mycket arbete och ansvar, men också en unik möjlighet att vara delaktig i och kunna påverka vår egen och våra barns vardag.


Praktisk information


Korken kan hålla öppet inom ramtiden 06:30 – 18:30.


Vanligtvis har vi öppet 07:30 – 17:00.


2 dagar per termin hålls det stängt för planering och utvärdering.


På sommaren brukar Korken ha stängt fyra veckor i juli.


Ditt barn på Korken


Om du vill ställa ditt barn i kö till Korken så mejlar du barnets namn, födelsedatum samt föräldrarnas namn och kontaktuppgifter till rekrytering@korken.se. Uppge även från vilken termin ni är intresserade av en plats på Korken. Du kan också gå till Stockholms stads förskolekö dit vi är knutna; http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/ och anmäla ditt barn till Korken där.


Om ni är intresserade av en plats på Korken ser vi gärna att ni kommer och besöker oss, tittar på lokalerna och träffar vår personal. Vid besöket ger vi er mer info om hur vi jobbar på förskolan. Boka ett besök med förskolechef Erik Petetsos Wikström på info@korken.se eller 08 - 644 30 49, eller använd kontaktformuläret.


Rekryteringen, som går efter kötid, sker vanligtvis till höstterminens start. Vår målsättning är att höstens rekrytering ska vara klar innan utgången av maj månad.