pedagogik

Korkens pedagogiska verksamhet är Reggio Emilia-inspirerad och vi fäster därför stor vikt vid pedagogens roll som ”medforskande” vuxen. Vi låter barnens intressen och frågor vara styrande och vi arbetar med en mängd olika uttryck i enlighet med tanken om att ”ett barn har hundra språk”.


Vi arbetar utifrån idén om vår miljö som ”den tredje pedagogen”. Vi ”dukar upp” och organiserar våra lokaler så att de bjuder in och inspirerar till lek, utforskande och lärande. Vi arbetar aktivt för att skapa dynamiska, tillgängliga och levande miljöer utifrån barnens intressen och behov. Barnens skapande och processer samt mötet mellan barn och dokumentation ges stort utrymme i vår pedagogiska miljö. På Korken lägger vi stor vikt vid ett normkritiskt synsätt. 


Något annat som utmärker den pedagogiska verksamheten på Korken är att det är en liten åldersblandad barngrupp vilket innebär att varje barn får mycket uppmärksamhet och tid och där personalen kan anpassa allt efter den aktuella barngruppens behov och intressen. De äldre barnen är ofta väldigt omhändertagande om de yngre barnen som brukar tycka det är roligt att få vara med och leka med något äldre barn.


Barnen besöker ofta närliggande parker och en gång per vecka gör de större barnen en längre utflykt eller går på museum/teater.  Femåringarna är med i femårs-klubben som arrangeras i samarbete med andra föräldrakooperativ på Södermalm.


Heli Loodin, rektor och pedagogiskt ansvarig

IMG_4692
94156
IMG_EE4775779EB9-1
IMG_29824084ABDB-1
IMG_539BB604AB06-1
19765
IMG_F3348F98A2D7-1
image2
Indi4l
IMG_1FA73107EC2E-1
kork1