pedagogik

Korkens pedagogiska verksamhet är Reggio Emilia-inspirerad och vi fäster därför stor vikt vid pedagogens roll som ”medforskande” vuxen. Vi låter barnens intressen och frågor vara styrande och vi arbetar med en mängd olika uttryck i enlighet med tanken om att ”ett barn har hundra språk”.


Vi arbetar utifrån idén om vår miljö som ”den tredje pedagogen”. Vi dukar upp och organiserar våra lokaler så att de bjuder in och inspirerar till lek, utforskande och lärande. Vi arbetar aktivt för att skapa dynamiska, tillgängliga och levande miljöer utifrån barnens intressen och behov. Barnens skapande och processer samt mötet mellan barn och dokumentation ges stort utrymme i vår pedagogiska miljö. På Korken lägger vi också stor vikt vid ett normkritiskt synsätt och vi arbetar aktivt med genuspedagogik.


Vi arbetar i projektform över en termin och delar upp barnen i olika projektgrupper, så att alla får möjlighet till ett kontinuerligt och nära samarbete med en pedagog och en liten grupp kompisar. Terminens tema är “sagor och språk” och projektarbetet med Bockarna Bruse har varit väldigt uppskattat av både barn, pedagoger och föräldrar.


Något annat som utmärker den pedagogiska verksamheten på Korken är att det är en liten åldersblandad barngrupp vilket innebär att varje barn får mycket uppmärksamhet och tid. Personalen kan anpassa verksamheten efter den aktuella barngruppens behov och intressen. De äldre barnen är ofta väldigt omhändertagande om de yngre barnen, som brukar tycka det är roligt att få vara med och leka med något äldre barn. Barnen lär också känna alla kompisars föräldrar och Korken blir en härlig plats med många trygga vuxna. 


Barnen besöker ofta närliggande parker och vi går på teater och muséer när vi har möjlighet till det. Ibland får barnen gå på utställningar i Kapsylen och samarbetet i huset är viktigt. De blivande skolbarnen är med i femårsklubben som arrangeras i samarbete med andra föräldrakooperativ på Södermalm. Barnen får ett sammanhang med jämnåriga kompisar där vi leker, hälsar på varandras förskolor och pratar om hur det är att börja skolan.


Heli Loodin, rektor och pedagogiskt ansvarigIMG_4692
94156
IMG_EE4775779EB9-1
IMG_29824084ABDB-1
IMG_539BB604AB06-1
19765
IMG_F3348F98A2D7-1
image2
Indi4l
IMG_1FA73107EC2E-1
kork1